Ogłoszenie nr 03/MSN/PO/2018

24.03.2018
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Termin złożenia wniosków o udział w postępowaniu: 4.06.2018 godz. 11:00
Przetarg ograniczony.

Ogłoszenie postępowania

 2018_03_22_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU   (PDF 0.13 MB)

SIWZ

 2018_03_22_MSN_SIWZ   (PDF 1.15 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_1_FORMULARZ WNIOSKU   (PDF 0.63 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_2_JEDZ   (PDF 0.99 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_3_ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU   (PDF 0.55 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_4_FORMULARZ OFERTY   (PDF 0.65 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_5_OSWIADCZENIE WYKONAWCY   (PDF 0.53 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_6_OSWIADCZENIE O OBROCIE   (PDF 0.53 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_7_IPU   (PDF 0.94 MB)

      2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_7_IPU_ZAL_2_KSIĄŻKA_PROJEKTU   (PDF 3.49 MB)

      2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_7_IPU_ZAL_3_UMOWA_GWARANCYJNA   (PDF 0.62 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_8_OPZ   (PDF 0.6 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_9_OSWIADCZENIE_O_PRZYN_ DO_GRUPY_KAPIT   (PDF 0.56 MB)

 2018_03_22_MSN_SIWZ_ZAL_EDYTOWALNE   (DOCX 0.11 MB)

Dokumentacja projektowa (załącznik do siwz)

 2018_03_22_MSN_DOKUMENTACJA_PROJEKT BUDOWLANY   (ZIP 472.82 MB)

 2018_03_22_MSN_DOKUMENTACJA_PROJEKT WYKONAWCZY_1z2   (ZIP 471.63 MB)

 2018_03_22_MSN_DOKUMENTACJA_PROJEKT_WYKONAWCZY_2z2   (ZIP 1.3 GB)

 2018_03_22_MSN_DOKUMENTACJA_ZALACZNIKI   (ZIP 0.8 GB)

Nowe dokumenty i zmiany

 2018_04_03_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_1_DO_3   (PDF 2.15 MB)

 2018_04_03_SIWZ_ZMIANA_NR1   (PDF 4.98 MB)

 2018_04_04_SIWZ_ZMIANA_NR1_SPROSTOWANIE   (PDF 5.09 MB)

 2018_04_13_SIWZ_ZMIANA_NR2   (PDF 5.03 MB)

 2018_04_17_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_ZMIANA_NR1   (PDF 0.06 MB)

 2018_04_19_ZAWIADOMIENIE_O_SPOTKANIU_INFORMACYJNYM   (PDF 0.3 MB)

 2018_04_20_SIWZ_ZMIANA_NR3   (PDF 6.84 MB)

 2018_04_20_DOKUMENTACJA_ZMIANA_NR_1   (ZIP 33.24 MB)

 2018_04_24_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_ZMIANA_NR2   (PDF 0.06 MB)

 2018_05_08_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_4_DO_9   (PDF 5.25 MB)

 2018_05_11_SIWZ_ZMIANA_NR4   (PDF 0.78 MB)

 2018_05_16_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_ZMIANA_NR3   (PDF 0.06 MB)

 2018_05_22_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_10_DO_11   (PDF 0.88 MB)

 2018_05_29_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_12   (PDF 0.65 MB)

 2018_06_04_ZESTAWIENIE_WNIOSKÓW_O_DOPUSZCZENIU_DO_UDZIAŁU_W_POSTĘPOWANIU   (PDF 0.39 MB)

 2018_08_09_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_13_DO_71   (PDF 9.31 MB)

 2018_08_14_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_72_DO_227   (PDF 23.86 MB)

 2018_08_14_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_228_DO_422   (PDF 32.85 MB)

 2018_08_14_DOKUMENTACJA_ZMIANA_NR_2   (ZIP 227.65 MB)

 2018_08_23_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_423_DO_475   (PDF 10.7 MB)

 2018_08_23_DOKUMENTACJA_ZMIANA_NR_3   (ZIP 1.22 MB)

 2018_08_23_MSN_SIWZ_ZAL_7_IPU_TEKST_AKTUALNY   (PDF 0.59 MB)

 2018_08_23_MSN_SIWZ_ZAL_7_IPU_ZAL_2_KSIĄŻKA_PROJEKTU_TEKST_AKTUALNY   (PDF 0.87 MB)

 2018_09_04_MSN_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_OD_476_DO_488   (PDF 5.7 MB)

 2018_09_04_DOKUMENTACJA_ZMIANA_NR_4   (ZIP 44.52 MB)

 2018_09_04_MSN_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_SPROSTOWANIA   (PDF 1.55 MB)

 2018_09_05_MSN_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_ODPOWIEDZI   (DOCX 2.91 MB)

 2018_09_06_MSN_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_ODPOWIEDZI_2   (DOCX 2.9 MB)

 2018_09_06_MSN_ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_SPROSTOWANIA_2   (PDF 0.71 MB)

Odwołania

 2018_04_04_MSN_ODWOLANIE_ZAWIADOMIENIE   (PDF 0.4 MB)

 2018_04_04_MSN_ODWOLANIE_1_HOCHTIEF   (PDF 14.6 MB)

 2018_04_04_MSN_ODWOLANIE_2_STRABAG   (PDF 1.87 MB)

 2018_04_04_MSN_ODWOLANIE_3_MOSTOSTAL   (PDF 27.91 MB)

Zawiadomienie o wyborze

 2018_09_10_MSN_INFORMACJA_O_UNIEWAŻNIENIU_POSTĘPOWANIA   (PDF 0.09 MB)